ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО–ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ПРЕАМБУЛА ДО ДОГОВОРУ ОФЕРТИ 

Для початку навчання слід ознайомитись з умовами надання навчально-освітніх послуг «ЦИТРУС АКАДЕМІЇ» та приєднатись до Договору-Оферти про надання навчально-освітніх послуг.

Договір-Оферта – це договір, який не потребує підписання з Вашої сторони. Факт передоплати та погодження у відповідному полі при реєстрації прирівнюється до погодження запропонованого договору. Цей договір має повну юридичну силу.

ЦИТРУС АКАДЕМІЯ – торгова марка, яка об’єднує освітню платформу для онлайн- та офлайн-навчання.

Що входить до складу навчально-освітніх послуг «ЦИТРУС АКАДЕМІЇ»:

1) доступ до сукупності унікальних навчально-освітніх матеріалів «ЦИТРУС АКАДЕМІЇ» відповідно до обраного напрямку.

2) доступ до доповнюваних матеріалів тренера (у вигляді презентації, аудіо- та відеофайлів, корисних посилань на зовнішні ресурси тощо).

3) необхідні матеріали, обладнання, техніка.

УВАГА! Усі необхідні матеріали, обладнання, техніку тощо, в залежності від обраного напрямку навчання, НАДАЄ «ЦИТРУС АКАДЕМІЯ».

4) доступ до онлайн-зустрічей з тренером за складеним графіком навчання (проводяться за допомогою сервісу Zoom.

5) можливість переглянути у записі або прослухати з іншою групою заняття, яке було пропущене.

6) можливість отримати персональні знижки або інші спеціальні пропозиції від «ЦИТРУС АКАДЕМІЇ».

7) можливість після завершення навчання отримати електронний Сертифікат, що надсилається на електронну пошту, яку було вказано при реєстрації на освітній платформі «ЦИТРУС АКАДЕМІЇ». Для отримання Сертифікату у друкованому вигляді потрібно звернутись до куратора/тренера, що проводив навчальний захід.ДОГОВІР-ОФЕРТА 

про надання навчально-освітніх послуг «ЦИТРУС АКАДЕМІЯ»

Україна, місто Одеса

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСІШОП», що є юридичною особою належним чином створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи: 43886227, місцезнаходження якої: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20 надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» в особі Гетманець Діана Анатоліївна, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання навчально-освітніх послуг ЦИТРУС АКАДЕМІЯ, а саме онлайн- та офлайн-курсів, розміщених в мережі Інтернет за адресою https://ctrs.life/договір-публічної-оферти/

ДОГОВОР, на умовах, наведених нижче.

Оферта є договором приєднання та, згідно зі ст. 633,634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються ВИКОНАВЦЕМ.

Договір не потребує його підписання зі сторони Виконавця та ЗАМОВНИКа, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між ЗАМОВНИКом і ВИКОНАВЦЕМ та засвідчує факт його укладання.

  1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. ЦИТРУС АКАДЕМІЯ – навчально-освітня платформа (сайт) за адресою: https://ctrs.life

1.1.2. Навчально-освітні послуги ЦИТРУС АКАДЕМІЯ (курси) – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до напрямків та в межах яких надаються послуги.

1.1.3. Навчально-освітні матеріали, навчальна програма (контент) – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання, будь-які текстові, графічні, візуальні, звукові та інші матеріали, передані ВИКОНАВЦЕМ до ЗАМОВНИКа в ході надання послуг і (або) розміщені ВИКОНАВЦЕМ у мережі Інтернет та на сайті за адресою: https://my.ctrs.life

1.1.4. Курс – період часу, в проміжку якого ВИКОНАВЕЦЬ взаємодіє з ЗАМОВНИКом і здійснює надання ЗАМОВНИКу послуг згідно програми курсу та Розкладу занять.

1.1.5. Розклад занять – інформація про термін надання послуг, конкретних датах, часу, кількості та тривалості занять, створених конкретно для окремої навчальної групи або особисто для Користувача (індивідуальні заняття).

1.1.6. Розклад занять може змінюватись у залежності від форс-мажорних обставин та інших причин, які унеможливлюють надання навчально-освітніх послуг якісно чи значно зменшувати їх ефективність.

1.1.7. Навчальна група – це група ЗАМОВНИКів, у кількості не менше 2 (двох) осіб, які об’єднані в одну навчальну групу.

1.1.8. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Інтернет та сайті за адресою http://my.ctrs.life, через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

1.1.9. Навчальні засоби комунікації це спеціально створені для навчальної групи елементи комунікації між ЗАМОВНИКом та ВИКОНАВЦЕМ. До навчальних засобів комунікації відносяться:

  • Канали/чати в Telegram;
  • Таблиці оцінювання в Google Spreadsheets;
  • онлайн-трансляції.

1.1.10. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг.

1.2. Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є ЗАМОВНИКом.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК/Користувач разом іменуються Сторони.

1.4. ЗАМОВНИК стверджує, що на момент акцептування даної оферти він наділений достатнім обсягом прав та\або досяг віку 18-ти років.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Предметом даного договору є відносини Сторін, за якими ВИКОНАВЕЦЬ надає Користувачу навчально-освітні послуги, а Користувач приймає і оплачує надані послуги на умовах передбачених даним Договором.

2.2. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в лекторіях/онлайн-кімнатах згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу протягом терміну, визначеного у навчальних Програмах. 

2.3. Для надання послуг за цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує вільний доступ до навчальних матеріалів за програмою обраного курсу протягом всього періоду надання послуг.

2.4. За результатами надання послуг в повному обсязі та належному освоєнні матеріалів навчального курсу ВИКОНАВЕЦЬ видає ЗАМОВНИКУ підтверджуючий сертифікат. Даний сертифікат не є документом про освіту чи кваліфікаційним свідоцтвом.

2.5. Весь контент та оригінальний матеріал є інтелектуальною власністю ВИКОНАВЦЯ. Користувачу/ЗАМОВНИКУ забороняється здійснювати копіювання матеріалів, які використовуються під час навчально-освітнього курсу, та здійснювати їх розповсюдження без дозволу ВИКОНАВЦЯ.

2.6. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими належним чином в повному обсязі в останній день терміну надання, якщо протягом одного дня з дати отримання послуг ВИКОНАВЦЕМ не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надавати ЗАМОВНИКу визначені цим Договором послуги якісно та в повному обсязі.

При неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний негайно повідомити про це ЗАМОВНИКа.

3.1.1. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу ЗАМОВНИКа до спеціально створених Навчальних засобів комунікації, при цьому ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності у випадку неможливості використання ЗАМОВНИКом функціональних можливостей навчальних засобів комунікації з причин, що не залежать від Виконавця.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання ЗАМОВНИКу Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

3.2.2. Призупинити надання Послуг при порушенні ЗАМОВНИКом взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

3.2.3. Змінити вартість послуг у разі порушення ЗАМОВНИКом термінів оплати.

3.3. Обов’язки ЗАМОВНИКА:

3.3.1. Забезпечити явку для отримання послуг.

3.3.2. Своєчасно оплатити послуги.

3.4. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

3.5. Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

3.6. ЗАМОВНИК має право відмовитися від надання йому сплачених навчальних послуг та повернути передоплату відповідно до п.4.4. цього Договору. 

3.7. У випадку пошкодження ЗАМОВНИКом матеріалів, обладнання, техніки чи іншого майна Виконавця, ЗАМОВНИК відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни, придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі виставленого рахунку Виконавця.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного навчального заходу (курсу) зазначається на сайті Виконавця https://my.ctrs.life.

4.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату навчальних послуг на умовах, узгоджених сторонами, до початку навчання.

4.3. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, що зазначається у рахунках.

4.4. ЗАМОВНИК має право відмовитися від надання йому сплачених навчальних послуг та вимагати повернення коштів у разі:

4.4.1. відмови від надання сплачених навчальних послуг до надання доступу до матеріалів курсу передплата повертається в повному обсязі, за умови отримання ВИКОНАВЕЦЬ від ЗАМОВНИКА заяви на повернення передоплати не менше ніж за 3 (три) дні до початку надання послуг;

4.4.2. відмови від надання сплачених навчальних послуг після надання доступу до матеріалів курсу передплата повертається частково – за вирахуванням загальної вартості вже пройдених занять, якщо заява на повернення передоплати отримана не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців з початку навчання;

4.4.3. В усіх інших випадках передплата не повертається ЗАМОВНИКУ.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору, Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.ІНШІ УМОВИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у період його дії, якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади та управління і іншими, що не залежать від Сторін обставинами, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. При цьому виконання зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, з урахуванням чинного розкладу занять та інших технічних можливостей ВИКОНАВЦЯ.

6.2. Акцептуванням цього Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних, а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору.

6.3. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися ЗАМОВНИКом Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної ЗАМОВНИКом при реєстрації, ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИКу на адресу, вказану ЗАМОВНИКом при реєстрації з адреси, звичайною поштою з повідомленням про вручення листа.

6.4. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти ЗАМОВНИКом та діє до моменту виконання всіх зобов’язань Сторонами, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

– невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених у п. 4.2 цього Договору;

– неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором;

– порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ;

У випадку припинення дії Договору за вищенаведеними обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.– ало, це Цитрус Академія?

ми з задоволенням вiдповiмо
працюємо в форматі понеділок – п’ятниця
10:00 – 19:00

© Цитрус Академія 2023